lördag 16 januari 2016

Assisterad befruktning

Den här frågan har handlat mycket, alltför mycket, om rätten att få barn. Nu har frågan balanserats till en fråga om hur sjukvården ska kunna hjälpa en person till att bli förälder, även om föräldern är ensamförälder.

Det är, som vissa kritiker menar, inte okomplicerat att den biologiska pappan är känd, men inte kommer att ha med kvinnan och barnet att göra. Ett problem, som måste kunna lösas om det sker med stor noggrannhet

Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning (SoU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder. Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Den ensamstående kvinnan får möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som avgör om detta är lämpligt.
De nya lagändringarna börjar att gälla den 1 april 2016.
Skicka en kommentar