tisdag 26 januari 2016

Staten och skolan

Förstatliga skolan. Vi vill att staten är huvudman för skolan, för att skolan ska vara mer lika i hela landet och för att höja lärarnas status. 
Men vänta nu. Staten har ju bestämt, rent av i form av lag att skolan ska vara lika i hela landet. Varför har staten inte sett till att få genomslag för den lagen.
Skicka en kommentar