fredag 19 februari 2016

Jasenko är nöjd

Liberalerna A566485719@distribution.cision.com

18:49 (15 timmar sedan)
till Liberala

En seger för kampen mot antibiotikaresistens

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet
17 Februari 2016
För några minuter sedan har Europaparlamentets miljö- och folkhälsoutskott röstat om EU:s nya ramlag för veterinärmedicin. Jasenko Selimovic (L), som har varit den ende svenske EU-parlamentariker som har deltagit i förhandlingarna, är väldigt nöjd:
- Jag har kämpat med näbbar och klor för att få till stånd en mer reglerad och ansvarsfull användning och försäljning av antibiotika för djur. På så sätt kommer vi att kunna stoppa missbruk av antibiotika som tyvärr är alltför vanligt i vissa EU-länder, där många producenter missbrukar antibiotika för att kamouflera dålig djurhållning eller sänka sina produktionskostnader. Dagens omröstning är en seger för kampen mot antibiotikaresistens och för konsumenterna, menar Selimovic (L).
EU:s nya ramlag innehåller en rad tydliga åtgärder för att:
  • motverka antibiotikaresistens
  • främja konkurrenskraft och innovation i EU
  • underlätta för företag att registrera och exportera läkemedel som har tillverkats i EU
  • öka tillgången av andra veterinära läkemedel i EU
- Den liberala gruppen (ALDE) och jag har fått gehör för väldigt många av våra åsikter. Hela utskottet har ställt sig bakom våra ändringsförslag, säger Selimovic, som är också nöjd med att lagen minskar den administrativa bördan för företag som vill registrera och exportera sina läkemedel.
För mer information, kontakta:
Michel Anderlini, 
Skicka en kommentar