torsdag 11 februari 2016

Från Riksda´n om indragning av pass vid terrorismresa

logotyp: Sveriges riksdag
4 februari 2016

Aktuellt

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.
Justitieutskottet vill att rättsväsendet ska få större möjligheter att förhindra att terrorismresor blir av. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Utskottet anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag, i ett så kallat tillkännagivande.
Förslaget om att återkalla eller dra in pass vid terrorismresor kommer från en motion av Liberalerna. Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av M, SD, C, L och KD.

Ytterligare åtgärder mot terrorism

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott.
Tanken med förslagen är att skapa effektiva lagar för att kunna förhindra terrorism. Genom dessa förslag uppfyller Sverige krav som har ställts i en FN-resolution och rekommendationer från organisationen Financial Action Task Force (FATF) om finansiering av terrorism.
De nya reglerna ska börja gälla den 1 april 2016.

S, MP och V säger nej till förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om att återkalla eller dra in pass. Enligt partierna finns inte någon anledning för riksdagen att göra något tillkännagivande till regeringen i den här frågan. Partierna menar att regeringen redan har lämnat flera förslag till åtgärder för att hindra människor från att åka till andra länder för att begå terroristbrott. Regeringen har också nyligen föreslagit åtgärder mot missbruk av svenska pass. Vänsterpartiet säger nej även till regeringens förslag
Skicka en kommentar