lördag 20 februari 2016

Nu förs Sverige in i NATO utan debatt

"Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella samarbete” 
Så här benämner man Värdlandsavtalet. Finns en särskild avsikt?
Lagstiftningen handlar om att ge NATO rätten att använda baser på svenskt territorium för att vid konflikter i både freds- och krigstid.
Regeringen lämnar sin proposition till riksdagen den 22 mars.
Vi kan nu bevittna en stor demokratisk skandal. Man mörkar med en lite harmlös benämning och undviker en allmän debatt.
Anmärkningsvärt är också att media inte granskar den här hanteringen


Skicka en kommentar