onsdag 16 mars 2016

TU om biodrivmedel inom flyget


Åter ett tillkännagivande. Och regeringspartierna med stöd av V går emot, med hänvisning till att arbete i önskad riktning redan pågår. Syftet med det här spelet? Man kan misstänka att det handlar om, inte miljön utan publiciteten
logotyp: Sveriges riksdag
15 mars 2016

Aktuellt

Trafikutskottet vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar trafikutskottet, som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.
Trafikutskottet menar att regeringen borde arbeta mer för att miljövänliga bränslen, som biodrivmedel, används i större utsträckning än i dag. Regeringen har planer på att införa en skatt på flygresor för att minska flygets påverkan på klimatet. Men en majoritet i trafikutskottet anser att det är fel väg att gå. Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att verka för ett ökat användande av biodrivmedel i luftfarten.

Större ansträngningar behövs

Trafikutskottet menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten. Därför tycker utskottet att regeringen borde ägna större ansträngningar åt att skynda på användningen av biodrivmedel. Trafikutskottet noterar att det till exempel finns biodrivmedel som tillverkas av använd frityrolja.

S, MP och V säger nej

Förslagen, som lett fram till tillkännagivandet, kommer från tre motioner från M, C och KD.
Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger dock nej till tillkännagivandet i en reservation. Inom Regeringskansliet pågår redan ett arbete med att ta fram en ny omfattande flygstrategi där bland annat miljöaspekten ska ses över. Socialdemokratierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker därför inte att ett tillkännagivande behövs.
Skicka en kommentar