tisdag 15 mars 2016

Färre riktade statsbidrag

"Det ska bli mindre riktade statsbidrag", lyder en rubrik i dag. Visar sig att man menar färre

Att statsbidrag är riktade hänger samman med styrningen. Att rikta statsbidrag är ett sätt att åstadkomma ett visst resultat. Nu vet vi att staten har svårt att åstadkomma vad den lovar i sin lagstiftning. Mer eller något annat än riktade statsbidrag krävs sålunda.
Inrikesministern är beredd att ta bort de riktade bidragen. Men han nämner ingenting om vad man från statligt håll ska göra i stället. Exempel: Staten säger, till exempel: förskolan och skolan ska vara jämlik. Verkligheten: förskolan och skolan är ojämlik. Då säger inrikesministern att man ska ta bort riktade statsbidragen. Kanske inte så konstigt dock. Hans uppfattning är att "orsaken till att staten riktar bidragen är att pengarna inte ska försvinna in i kommunernas allmänna utgifter".

Jaa, vad säger man. Till att börja med: suck

Skicka en kommentar