onsdag 16 mars 2016

Var är det politiska ansvaret?

I dag läser vi "Minus 109 miljoner för landstinget förra året" Så långt förstår jag.  Men sedan.....
I artikeln talas uteslutande om förvaltningar. Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården o.s.v. Inte ett ord om de organ, som har ansvaret. Här står också om krav på Akademiskas ledning att vidta åtgärder, åtgärder, som ju i de flesta fall är politiska frågor.
Lasarettet i Enköping gick plus, Akademiska minus o.s.v. Jag protesterar Det är en nämnd, som går plus eller minus.
Så länge nuvarande synsätt präglar vårt landsting och media hakar på falska beskrivningar får vi leva med ett landsting där politikerna för länge sedan har abdikerat.
När samma medier rapporterar från och om kommuner handlar det om nämnder. Beror det på att kommunernas politiker förstår vad politikerrollen innebär? Slutsats: för över all landstingsverksamhet till kommunerna och bilda samverkanskommuner för, främst, sjukvård och kollektivtrafik
Skicka en kommentar