onsdag 13 april 2016

Har varken uppdraget eller kompetensen


Mer pengar till att finna företagare bland nyanlända.Tillväxtverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen saknar både uppdraget och kompetensen för att identifiera företagare, anser Liberalerna

Abdu (L): Regeringens snabbspår för nyanländas företagande leder vilse

Regeringen förslår i budgeten att 18 miljoner satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat snabbspår för företagare.
 – Det är bra att regeringen uppmärksammar företagare bland nyanlända. Det är viktigt att tillvarata den entreprenörsanda och företagarerfarenhet som finns hos många nyanlända. Men att ge Tillväxtverket dessa pengar som projektpengar är dock helt fel. Det säger Said Abdu, näringspolitisk talesperson för Liberalerna.
– Tillväxtverket eller för all del Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har vare sig uppdraget eller kompetensen att identifiera företagare bland flyktingarna eller uppmuntra dem att starta företag. De svenska myndigheterna bör först få ett förändrat uppdrag så att de kan stötta de nyanlända att bli företagare.
– För att öka företagandet bland nyanlända är det viktigare att minska krånglet genom att underlätta för asylsökande att erhålla F-skattesedel samt att återinföra Alliansregeringens generösare regler för RUT och ROT. Vi vet att en stor del av de företag som finns inom tjänstesektorn drivs av utrikes födda, avslutar Said Abdu (L).
Skicka en kommentar