Att detta alls är möjligt är ännu ett skäl till att vara skeptisk till samhällssystemet i USA. Jag är i dag lika rädd för vad som kommer att hända som jag var före presidentvalet för vad som skulle kunna hända om Trump skulle vinna.

"Att ge barnen makten skulle inte lösa problemet, enligt Cars.
– Jag har svårt att tänka mig att man här i Europa skulle acceptera det. Det måste vara ett fristående arrangemang, som han inte kan påverka när han tjänstgör som president.
Experter i USA, som juristen Norm Eisen på Brookings Institution, är också kritisk till denna lösning då barnen kan komma och gå hur de vill i Vita huset efter den 20 januari 2017.
– Den uppenbara lösningen är att sälja tillgångarna, säger Ken Gross, tidigare juridisk rådgivare till både demokratiska och republikanska presidentkandidater, till tidningen The Washington Post."