torsdag 27 oktober 2016

Hållbarhet nås inte så länge förekommer


Hållbarhet nås inte så länge våld förekommer. I alla hållbarhetsdokument måste den aspekten tas med. Jag har i något sammanhang gjort försök. Så stora ögon och så många oförstående blickar har jag annars inte sett. Talar ett tydligt språk

Krav på redovisning av hållbarhetsarbete för stora företag (CU2) 

Stora företag ska vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Vissa stora företag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, när det gäller till exempel ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2016
Skicka en kommentar