lördag 28 januari 2017

Europarådets parlamentariska församling

Aktuellt från riksda´n

Viktiga frågor togs upp vid Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg. Förslag lades fram, skrivelse upprättades och resolutioner antogs. 
Mina undringar handlar om vad som händer med förslag, skrivelse resolutioner. Kanske kan någon initierad berätta

Aktuellt

Gemensamt nordiskt-baltiskt initiativ för öppenhet och transparens vid Europarådets parlamentariska församling

Den 23-27 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin första session för året i Strasbourg. Ett gemensamt nordiskt-baltiskt förslag om insyn och förebyggande av korruption lades fram. Andra frågor på agendan under veckan var mediefrihet, skydd av journalister och motverkande av näthat. Eva-Lena Janssons (S) resolution om den humanitära krisen i Gaza antogs med stor majoritet.
De nordiska och baltiska delegationerna lämnade under veckan in en skrivelse till församlingens styrelse. Detta med anledning av påstådd korruption bland enskilda ledamöter i församlingen.
- Det är viktigt för oss i Norden och Baltikum att församlingen upprätthåller sin integritet och utreder eventuella anklagelser om korruption, säger Tobias Billström (M), delegationsledare och vice ordförande för riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling.
Tre resolutioner antogs i frågor om attacker mot journalister och mediefrihet i Europa, online-media samt motverkande av näthat och nätdiskriminering. Eva-Lena Jansson (S) presenterade sin rapport om den humanitära krisen i Gaza och resolutionen antogs av församlingen. Svenska ledamöter deltog aktivt i debatten.

Debatt om Turkiet uteblev

Församlingen beslutade att hålla en brådskande debatt om reformer av Europas migrationspolitik. Däremot fick förslaget att debattera Turkiets demokratiska institutioner inte tillräckligt stöd i församlingen, och ströks från dagordningen. En aktuell debatt hölls också om hur konflikten i Syrien påverkar dess grannländer.

Demokratiska reformer i Ukraina

Församlingen antog en resolution som uppmuntrade de reformer som pågick för att stärka de demokratiska institutionerna i Ukraina och uppmanade Ukraina att fortsätta med dessa. Det antogs även en resolution som uppmanade till att stärka den sociala dialogen för att öka stabiliteten på arbetsmarknaden. Syftet är att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling i en tid med snabba förändringar.
Andra resolutioner som antogs berörde inkludering av romer och resande, handels- och investeringsavtal och mänskliga rättigheter samt situationen i Libanon
Skicka en kommentar