torsdag 30 mars 2017

Annat nytt från riksda´nHur många av nyheterna från vårt parlament når medborgarna?
Något att fundera över

Riksdagen i veckan

Debatter & beslut

Fler unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten

Regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft. Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Myndigheter bör ha tydligare gränser för handläggningstider

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Utskotten & EU-nämnden

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater

Straffen ska skärpas för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill däremot se ännu strängare straff. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över om minimistraffet kan skärpas ytterligare för grova brott.

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism

Det är viktigt att Kriminalvården följer upp sitt arbete mot våldsbejakande extremism och prioriterar arbetet för att upptäcka och motverka radikalisering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att Kriminalvården gör detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikutskottet vill se strategi om trafiksäkerhet

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se till att en sådan strategi tas fram.

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Öppet hus

Öppet hus i riksdagen

Lördagen den 25 mars arrangerar riksdagen Öppet hus 2017. Under dagen får du möjlighet att uppleva Riksdagshuset från insidan och träffa talmannen, ledamöter, partier och utskott. Välkommen!

Talmannen

Krigsdelegationen har genomfört en övning

- Krigsdelegationen kan ersätta riksdagen i händelse av krig eller krigsfara och vi har övat krigsdelegationens förmåga att göra just detta, säger Urban Ahlin, riksdagens talman och ordförande i krigsdelegationen.

EU-talmanskonferens med anledning av Romfördraget 60 år

Talman Urban Ahlin deltog den 16-17 mars i en extra EU-talmanskonferens i Rom för att uppmärksamma 60-årsdagen av Romfördraget. Mötet bestod av en ceremoniell del och en debattdel om EU:s framtid.

Talmannen i samtal med Kroatiens president

Den 21 mars tog talman Urban Ahlin emot Kroatiens president Kolinda Grabar-Kitarovic i Villa Bonnier för möte och middag med samtal om bland annat EU-frågor och migration.

Talmannen besöker Västra Götaland

Talman Urban Ahlin besöker Västra Götalands läns västra valkrets den 27 mars tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze.

Talmannen kommenterar beskedet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntar barn

Talman Urban Ahlin kommenterar det glädjande beskedet att prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntar sitt andra barn. - Med de varmaste gratulationer önskar jag prinsparet och deras familj allt gott, säger talman Urban Ahlin
Skicka en kommentar