söndag 12 mars 2017

Civilkontakter Sverige - Ryssland

Detta torde vara en bra väg att vandra. Ju mer vi vanliga medborgare lyckas bryta nationsgränser desto svårare får makthavare att ägna sig åt destruktivt makttänkande. Vi måste visa att vi vill leva i fred och att vi alla har samma värde oberoende av var vi bor. Vi måste visa avsky för makthavares vapenskrammel

Tisdag 7 mars 2017 17.30 ABF-huset, Sveavägen 41
Svenska kontakter med ryssar
Hur ska vi förbättra samarbetet?

Seminariet syftar till att finna vägar för att förbättra samarbetet mellan svenska och ryska civilorganisationer. Det finns problem som de NGO-lagar som införts i Ryssland under President Putin och försämrat ekonomiskt stöd i Sverige till samarbete med ryska civilsamhället, men det finns också möjligheter vilket visats inom kultur, forskning, miljö, journalistik, turism och folk-till-folk kontakter.

Program
17.30-18.10 Läget i Ryssland och möjligheterna till civilkontakter. Galina Timtjenko. Språk engelska.
18.15-20.00 Svenska organisationers möjligheter och erfarenheter:
– Lars Ingelstam presenterar sin rapport Grannlaga – med konkreta samarbetsförslag
– Frågor till Lars Ingelstam
– Tim Andersson presenterar erfarenheter och problem från Barents Press, ett norskt-svenskt-finskt-ryskt samarbete i norr
– Ytterligare en svensk organisation presenterar sin syn och erfarenheter av praktiskt samarbete
– Diskussion mellan deltagarna, gäster samt frågor från publiken.

Galina Timtjenko, chefredaktör för ryskspråkiga nättidningen Meduza i Riga, tidigare i många år chef för den Moskvabaserade nättidningen Lenta.ru
Lars Ingelstam, professor emeritus
Tim Andersson, ordförande i journalistorganisationen Barents Press
Samtalsledare: Olof Kleberg, journalist, vice ordförande i Svenska OSSE-nätverket
ARRANGÖRER:
ABF Stockholm, Forum Eurasien, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Olof Palmes Internationella Center, OSSE-nätverket, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, Silc samt Sällskapet för Studier av Ryssland, Öst- och Centraleuropa samt Centralasien

Fri entré

Skicka en kommentar