onsdag 12 april 2017

DAGENS REFLEKTION 12 april: Närande och tärande

Jag läser i dag en debattartikel om hur viktiga företagen är. Ingen torde motsäga den som hävdar att det är viktigt att kommunen bedriver en aktiv näringslivspolitik, inte att förväxla med näringspolitik.
I det avseendet har jag inte invändningar. Däremot finns ett anslag, en ton, i artikeln, som känns en aning obehaglig. Skribenterna säger det inte, men tonen är lite av näringslivet som närande och kommunen som tärande. Om jag läste en motsvarande artikel av en sann socialliberal skulle jag kunna läsa om samspelet och att den ene är beroende av den andre.
En annan reflektion jag gör är med anledning av en formulering om att det är invånarna, inklusive företagarna, som är kommunens ägare. Då och då dyker upp jämförelsen av kommunen med ett företag. Kommunen är inte ett företag. Kommunen är en solidaritetsorganisation, som vi alla är medlemmar i, och är "ägare" tillsammans, vilket är något annat än att varje medborgare har ett delägarskap.
Medborgare, företag, organisationer och kommun i samspel skapar välfärden, där ingen part är viktigare än den andra

https://secure.adtraction.com/affiliate/advertprogramdetail.htm?apid=54504762
Skicka en kommentar