fredag 7 april 2017

DAGENS NYHET 7 april: USA bombar

Är det sant att vi har dom ledare vi förtjänat? Jo, i meningen att dom är valda av folket, utom i diktaturer. Ryska folket förtjänar bättre än vad man har, till exempel. Men nu fick jag problem. Resonemanget leder lätt till slutsatsen att amerikanska folket förtjänar en känslokall, odemokratisk, osolidarisk och arrogant president. Visst har man valt honom, men var det demokratiskt. Tveksamt.
Det räcker således inte med att konstatera att man har en ledare utsedd genom demokratiskt val. Däremot om man väljer om en farlig och olämplig ledare närmar man sig en slutsats om att ni har det ni förtjänar.

Jag påstår att få politiska ledare är ledare i folkets intressen. Detta säger jag mot bakgrund av de konflikter som pågår. Det är bara vapen, som diskuteras, med massor av döda människor som följd. Nu avser vi att bomba eftersom ni ....
Tänk att inte kunna lära av historien. Våld föder våld; något, som vi vetat i århundraden.
Jo, men i Sverige vet vi. Jo, kanske vet, men här är signalerna desamma som i omvärlden. Mer pengar till vapen, allmän värnplikt för att lära fler att döda, hot, hat...

Det var inte svårt att få stöd för 10-tals miljarder mer till vapen, men det är hopplöst att få stöd för att på skolschemat införa ämnet Livskunskap. Eller ännu bättre Fredslära. Vilka signaler skickar vi till omvärlden med att öka anslagen till vapen respektive om vi införde allmän plikt att gå i Fredslära
Skicka en kommentar