fredag 19 maj 2017

Riksda´n 18 maj


logotyp: Sveriges riksdag
18 maj 2017

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 18 maj

Nej till motioner om försvarsmaktens personal (FöU4)
Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)
Myndighet ska specificera krav för vissa spritproducenter (MJU21)

Nej till motioner om försvarsmaktens personal (FöU4)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om försvarsmaktens personal. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om värnplikt, bemanning, personalförsörjning, subventioner, premier och veteranfrågor.

Nej till motioner om spel- och folkbildningsfrågor (KrU6) 

Riksdagen sa nej till motioner om spel och folkbildningsfrågor. Motionsförslagen handlade bland annat om reglering av spelmarknaden, stödet till folkbildning och enklare tolkutbildning. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Myndighet ska specificera krav för vissa spritproducenter (MJU21) 

Det finns i EU gemensamma regler för spritdrycker, bland annat skydd av geografiska spritbeteckningar. Syftet med reglerna är främst att säkerställa ett högt konsumentskydd och att främja en sund konkurrens på marknaden. Sedan EU-inträdet har Sverige tre skyddade geografiska spritbeteckningar: svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch.
Regeringen vill göra en ändring i lagen som innebär att regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, ska få rätt att specificera vilka krav som en producent ska uppfylla för att få använda de svenska spritbeteckningarna.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2017.
Skicka en kommentar