lördag 13 maj 2017

DAGENS REFLEKTION 13 maj: Politiker! Ändra fokus!


Välfärdsdebatten handlar till stor del om vinstdrivande företag i välfärden. Det är ingen oviktig fråga, men den förenklar och skymmer viktigare viktigare problemställningar om hur välfärden ska styras och ledas.
En utgångspunkt för välfärdsdebatten idag är att Sverige aldrig kommer att gå tillbaka till att alla välfärdstjänster är offentligt producerade. Det finns inget stöd i forskningen att välfärden är vare sig bättre eller sämre av att produceras i extern regi. Men för att välfärden ska kunna utvecklas och erbjuda bättre tjänster i framtiden är det viktigt att det finns olika utförare.

Kommuner, regioner och landsting är solidaritetsorganisationer. För medborgarna måste det vara tydligt var ansvaret ligger. Vill jag kontakta en politiker i en skolfråga ska det vara självklart för mig vilket det politiska organet är och vilka de förtroendevalda är. Lika självklart ska vara vad den förvaltning heter som är de förtroendevaldas verktyg. Och det ska vara självklart att ansvaret för kvalitet, kvantitet och ekonomi är politiskt.

Effektiv politisk styrning kräver att de styrande har kunskap om vad rollen som politiker innebär. Det torde kunna åstadkommas bäst genom en obligatorisk utbildning. Inget kommunalt, landstings- eller riksdagsuppdrag ska finnas utan att innehavaren genomgått en, till exempel, tvådagarsutbildning om vad politisk styrning innebär. Lägg därtill en enkel och för medborgarna begriplig organisation och vi undviker ständiga omorganisationer och får en lokal demokrati värd namnet. 

När vi får en politisk styrning värd namnet blir vinstdebatten ointressant. Problemet kommer inte att finnas då. Men en förutsättning är att politikerna ändrar fokus i debattenSkicka en kommentar