lördag 3 juni 2017

Ytterligare ett råd i Uppsala kommun

De uppgifter, som sägs ska ligga på detta råd åligger väl redan Omsorgsnämnden.


Uppsala kommun

Nytt branschråd ska ge fortsatt kvalitetsutveckling

Uppsala kommun - 2017-06-02 08:40 CEST
Uppsala kommun ska inrätta ett branschråd för utförare inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att föra dialog kring hur verksamheten ytterligare kan utvecklas. Det beslutade omsorgsnämnden torsdag 1 juni.
I det nya branschrådet för omsorgsnämndens utförare ska dialog om angelägna framtids- och utvecklingsfrågor föras. Rådet kommer att bestå av omsorgsnämndens presidium, förvaltningsledning och representanter för de utförare som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Genom kommunens omorganisation i januari 2017 blev omsorgsnämnden direkt ansvarig för den verksamhet för personer med funktionsnedsättning som kommunen bedriver i egen regi. Det har gett kommunen en bättre helhetsbild över utmaningar och möjligheter till verksamhetsutveckling. Nu tar kommunen nästa steg genom att bjuda in också de externa utförarna till dialog kring det kvalitetsarbete som omsorgsnämnden bedriver.
– Vi har en god samverkan med brukarföreningarna i Uppsala. Nu tar vi steget till att utveckla relationen till dem som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Självklart ska vårt kvalitetsarbete genomföras med alla inblandade, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Branschrådet ska träffas två gånger per år. Hösten 2018 ska rådet utvärderas.
Skicka en kommentar