torsdag 1 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 1 juni: Liberalerna i Uppsala län har gjort ett misstag


Vaknar upp till ett sömngångaraktigt inlägg. Är detta verkligen förankrat i partiorganisationen? Om inte, är det allvarligt. Om det är det, är det allvarligt.
Sjukdomsinsikt är viktig i egenvården. Att en ledning inte gör försök att utgå från symptomen säger mycket. Det är inte enbart ledarens fel att Liberalerna lämnat sin grundideologi. Som ledare är Jan Björklund outstanding bland alla åtta. Men han och partiledningen och partistyrelsen har hamnat fel i ett flertal frågor. Det är nu det kan rättas till och det sker inte genom ett ledarbyte. Kasta loss från Alliansen, betona solidaritetsfrågorna, tala om Sverige som föregångsland i fredssträvanden, lyft fram miljöpolitiken, som till största delen är mer framåtsyftande än något annat partis. Stärk den lokala demokratin, kort sagt: återuppliva socialliberalismen och samverka med andra socialliberala krafter.
Jag tar kraftigt avstånd från det här utspelet och vill utkräva ansvar av de personer, som står bakom det. Det är taktiskt dumt och i sak felaktigt

Liberalerna i Uppsala län vill byta ut hela partitoppen och vill se Birgitta Ohlsson som partiledare. ”Vi behöver ha en förnyelse i hela partiledningen” säger länsordförande Malin Sjöberg-Högrel till SR Ekot.
Det förändringsarbete Liberalerna påbörjat har inte fått det genomslag som var tänkt anser Liberalerna i Uppsalas län, som nu vill byta ut partiledningen, rapporterar Ekot. Istället för Jan Björklund, som varit partiledare sedan 2007, vill de se Birgitta Ohlsson i rollen.
 – Vi tror att med Birgitta Ohlsson får man en förnyelse i partiet, vi tror att hon når de yngre väljarna lite mer, säger Malin Sjöberg-Högrell, länsordförande i Uppsala till Ekot och resonerar vidare att Ohlsson skulle bli en ny kraft för att få fram partiets politiska budskap på ett sätt som kan locka nya väljare.
ANNONS:
Uppsalaliberalerna vill även byta ut de vice partiledarna och nominerar Cecilia Wikström som förste vice partiledare och Christer Nylander till andre vice ordförande.
– Många organisationer och företag som gått dåligt ett tag behöver börja om och vi tror det är viktigt man tar ett omtag. Med en ny trio på toppen tror vi att man kommer kunna vända den trend som vi har sett de senaste åren, säger Malin Sjöberg-Högrell till Ekot.
I maj sympatiserade 6,2 procent med partiet Uppsalaliberalerna är det första länsförbundet som tar ställning för ombildning inför landsmötet i november
Skicka en kommentar