torsdag 1 juni 2017

Beslutet måste förankras

Beslutet i styrelsen för länsförbundet i Uppsala län om att nominera ny ordförande för Liberalerna i Sverige måste förankras i form av beslut på medlemsmöte. Jag hoppas sådana krav nu kommer att riktas från medlemmarna i de nio lokalföreningarna och från kommunföreningen i Uppsala
Skicka en kommentar