lördag 17 februari 2018

Fler externa utförare? Hur ska uppföljning ske?Jo, kanske det. Jag utgåt dock från att förslagen om fler externa utförare av välfärdstjänster kompletteras med ställningstaganden till hur verksamheterna ska följas upp och hur ansvar ska utkrävas. I dag är bristerna därvidlag stora.

Finansutskottet vill öka mångfalden av aktörer inom välfärden

Det bör finnas en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Det tycker finansutskottet och föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen, i ett tillkännagivande, att snarast återkomma med förslag på hur mångfalden inom välfärdssektorn ska öka. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget

Inga kommentarer: