söndag 4 februari 2018

Bli enbra politiker

En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik

Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller mobil:
harald.nordlund@gmail.com / 0760-163244

Harald Nordlund
Sehlstedtsgatan 4
754 41 Uppsala
Inga kommentarer: