torsdag 26 juli 2018

Som äldre blir man inte tryggare av Centerartikeln "Ett tryggt åldrande"

Hemkommen efter några dagars bortovaro läser jag tidningar. Bland debattartiklarna fastnar jag särskilt vid tre centerpartisters artikel om ett tryggt åldrande. Större delen av artikelnupptas av ett resonemang om vad som är bra och viktigt för äldre personer. I detta torde de flesta instämma. Så kommer jag till slutet av artikeln där det skrivs att Centern har konkreta satsningar för attmöjliggöra för ett tryggt åldrande (Det heter inte möjliggöra för ett tryggt åldrande, utan möjliggöra ett tryggt åldrande)
Spännande. Bättre möjligheter till äldreboenden i fyra orter utanför Uppsala, hemtjänstgaranti, motverka ensamhet.
Och?
Fler äldreboenden, hur då? Hemtjänstgaranti, men hur leva upp till den? Det är som när staten stiftar en lag och tror att lagen förändrar verkligheten. (t.ex. Skollagen om jämlik skola). Motverka ensamhet. Måste skapas. Uppmuntras.
Säga vad man vill, men konkret är det inte. Och, var finns visionerna

Inga kommentarer: