tisdag 4 december 2018

L talar om medel i stället för mål

Liberalerna har just nu svagt stöd i opinionen. Detta trots, för det kan väl inte vara på grund av, att man har starkt stöd som näst bästa parti. Analyserna är många och kommer bli fler.
Ett misstag partiet gör är att fokusera på medlen i stället för på målen. I valrörelsen var EU en huvudfråga. EU är medlet för, främst, att nå miljö- och fredsmål. Det är freden och miljön, som borde ha varit huvudfrågor. Kärnkraft har varit huvudfråga i stället för frågan om hållbar energiförsörjning. Fast bindning till en politisk allians i stället för en strategi för att få genomslag för socialliberal politik.
Märkligt att inte åtminstone delar av partistyrelsen ifrågasatt stategin.

Inga kommentarer: