tisdag 9 april 2019

Medalj som förolämpning

Vissa idrottsutövare känner sig missnöjda med bronsmedalj. Jag känner mig förolämpad.

"Bestämmelser och instruktioner för Karl Staaff­plakett och medalj Karl Staa-plaketten framställdes i samband med partiets 50-årsjubileum 1952 till minne av Frisinnade landsföreningens bildande år 1902. Plaketten har kompletterats med en Karl Staa-medalj 1988. Plaketten och medaljen utdelas till medlem i Liberalerna som under årens lopp gjort betydelsefulla liberala insatser enligt följande bestämmelser:

Bronsplakett kan tilldelas förtjänta medlemmar. Beslut fattas av lokalförening, länsförbund eller riksorganisationen. Silverplakett kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar som under långvarig liberal verksamhet gjort betydelsefulla insatser för Liberalerna. Beslut fattas av partisekreteraren eller partisekreteraren på förslag av länsförbund. 

Guldmedaljen kan tilldelas särskilt förtjänta medlemmar som under långvarig framträdande liberal verksamhet gjort synnerligen betydelsefulla insatser för Liberalerna. Beslut fattas av partiledningen eller partiledningen på förslag av länsförbund. Stora guldmedaljen kan tilldelas synnerligen förtjänta medlemmar som under långvarig framträdande liberal verksamhet gjort utomordentligt betydelsefulla insatser för Liberalerna. Beslut fattas av partiledningen eller partiledningen på förslag av länsförbund. Plaketten i silver samt guld- och stora guldmedaljen ska åtföljas av en Karl Staa-nål. I övrigt ska följande gälla: ● Stora guldmedaljen ska utdelas av partiordföranden eller annan ledamot av partipresidiet och ska om inte speciella skäl föreligger ske i samband med något centralt arrangemang. ● Guldmedaljen ska utdelas av ledamot av partiledningen. ● Förslag från länsförbund om utdelning av silverplakett samt guldmedaljen och stora guldmedaljen ska vara Liberalernas riksorganisation tillhanda senast en månad före det tilltänkta utdelandet samt vara utförligt motiverat. ● Liberalernas riksorganisation ska föra register"

Inga kommentarer: