måndag 8 april 2019

Tredje plats ger brons

I glördags ägde Liberalernas i Uppsala län årsmöte rum. Jag var inte där. Dock har jag fått information om att ett hyllningstal till mig hölls och innehållet i talet. Ser ut som ett guldtal, som landade i en tilldelning av Karl Staff - plaketten. I brons.
Trevligt när personer med insatser under ett helt liv för partiet får uppskattning.
För min del har nedanstående värderats med en bronsmedalj:


Politiska uppdrag

Ersättare Gatu- och samhällsmiljönämnden 2015-
Ledamot i
Ordf. patientnämnden för Uppsala län 2007-2010
Ledamot Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom 2004-2010
Ledamot i landstingsfullmäktige i Uppsala län 2003-2010
Vice ordf. i regionala utskottet 2003-2004
Ersättare i landstingsstyrelsen 2003-2006
Ersättare i styrelsen för Upplandstiftelsen 2003-2010
Vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott 2003-
Ledamot i Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige 2003-2010


Ledamot av Sveriges Riksdag 1998-2002
Och våren 2005
Ledamot i Riksdagens Miljö-och jordbruksutskott 1998-2002
Ledamot i statlig utredning om flexibla mekanismer inom
miljöpolitiken 2000-2003
Ledamot i den statliga miljömålskommitten 1999-2001
Ledamot i statlig äldreberedning, Senior 2005 1999-2002
Ersättare i Riksdagens socialutskott Våren 2005Ledamot i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder 1996-1998

Ledamot i Uppsala kommuns pensionärsråd 1995-1998

Ersättare i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder 1992-1996

Ledamot i Uppsala Tourism AB 1992-1994

Ersättare i Mälardalsrådets styrelse 1992-1994

Ledamot Arbetsförmedlingsnämnden 1992-1994

Ersättare i Stiftelsen f. samverkan universitet-näringsliv-samhälle,
STUNS 1992-1994
Ledamot i Länsstyrelsens styrelse 1991-1994
1999-2002
Ledamot i referensgrupp till socialminister B. Westerberg 1991-1994

Kommunalråd i Uppsala kommun 1989-1998
Ledamot i Uppsala kommuns kommunstyrelse 1989-1998
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 1989-1998
1:e vice ordf. i kommunstyrelsen 1991-1994
Ledamot i kommunstyrelsens finansutskott 1994-1998
Ledamot i Uppsala kommuns Förvaltnings AB 1994-1998
Ledamot i utskott för vård och omsorg 1994-1996
Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott 1994-1995
Ledamot i Uppsala Stadshus AB 1995-1998

Ombud Kommunförbundets länsavdelnings länsmöten 1989-1991

Suppleant i Länsstyrelsens styrelse 1989-1991

Vice ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd 1989-1991

Suppleant i Uppsala kommuns valberedning 1987-1991

Ledamot i kommunfullmäktige 1986-1998

Ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd 1986-1988

Ersättare i Uppsala kommunfullmäktiges valberedning 1985-1989

Suppleant i Uppsala kommuns Gatunämnd 1983-1985

Suppleant i styrelsen för Wiks folkhögskola 1980

Suppleant i Uppsala kommuns naturvårdsråd 1975-1976

Ledamot i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd 1974-1976

Suppleant i taxeringsnämnd 1974-1976

Suppleant i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd 1971-1973

Suppleant i Uppsala kommuns besvärsnämnd 1971-1973

Suppleant i Bostadsförmedlingsnämnden 1971-1973
Föreningsuppdrag

Ledamot i styrelsen för Peace Quest International 2001-2005

Ordf. i styrelsen för SNF:s uppsalaavdelning 2002

Ordf. i styrelsen för Folkpartiets länsförbund Uppsala län 1997-2000

Ledamot i styrelsen för Folkpartiets länsförbund 1990-1996

Ordf. i Folkpartiets kommunförening Uppsala 1982-1985
1990-1993

Ledamot i styrelsen för Folkpartiets kommunförening 1980-1993

Ordf. i styrelsen för bostadsrättsförening 1981

Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan 1981-1982

Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening 1979-1980

Ordf. i Folkpartiets Uppsalaavdelning 1974

Ordf. i Folkpartiets stadsdelsförening i Gottsunda/Valsätra 1970-1973

Valledare för Folkpartiet 1973

Ledamot i Uppsala Ungdomsråd 1966-1969

Ordf. och ledamot i styrelsen för Folkpartiets ungdoms-
förbund Uppsala 1965-1970

Klubbledare i JUF/4H 1958-1960Inga kommentarer: