onsdag 7 september 2011

Bilda opinion för även icke valvinnande frågor

Privatisering, gå med i EMU, gå med i NATO, bygg ut kärnkraften, höja skatterna. Exempel på inte valvinnande frågor. Hur klarar partierna avvägningen mellan lyssnandet och opinionsbildningen?
Även om ideologierna blir allt svårare att urskilja har partierna några hjärtefrågor. Deras uppgift bör vara, bland annat, att argumentera för frågorna och bilda opinion sedan man lyssnat på så många medborgare som möjligt. Den som bara lyssnar kallar vi populist, och den som bara argumenterar säger vi har diktaturfasoner. Partierna får hjälp av media att "läsa av" opinionen och frestas att i allt högre grad anpassa politiken till vad som är valvinnande. Vill vi ha det så? Vill vi egentligen inte att de partier, som anser att Sverige ska införa euro verkligen argumenterar för detta?
Skicka en kommentar