fredag 2 september 2011

Ointressant vilken uppfattning en förvaltning har

UNT:s ledare i dag resonerar en del kring Fastighetskontorets roll och uppfattning i fråga om hyror för skollokaler. Ointressant tycker jag. Jag, som medborgare i kommunen, vill veta vilken den politiska inställningen är. Jo, visst ledaren nämner Kommunfullmäktige, men inte den nämnd, som inför fullmäktige har ansvaret. Dålig kunskap om vårt politiska system undergräver det demokratiska systemet. Inom landstinget är det förvaltningarna, som styr, men låt oss slippa denna utveckling i kommunerna. Medias ansvar är stort.
Skicka en kommentar