lördag 3 september 2011

Politikerna har abdikerat

När ska vi få ett politiskt ansvarstagande för sjukvården? Att forskningen visar att landstingen inte styrs av politiker har vi känt till ganska länge. Denna slutsats leder till att det inte finns en tydlig styrning, enär professionen, helt riktigt, utgår från att det är politiker, som ska styra. Vill man från politikerhåll abdikera måste man tydliggöra detta och inte låtsas ta ansvar men i realiteten inte göra det.
Problemet har i dag fått ytterligare en illustration. På förlossningen vid Akademiska sjukhuset finns enligt en UNT-artikel bemanningsproblem. När ytterst ansvarig politiker, för "beställningarna", konfronteras med problemet väljer hon att hänvisa tioo professionen. När ordföranden för Akademiska sjukhusets styrelse konfronteras med problemet gör hon likadant. Skandal.
Jag vill som medborgare i länet veta om de beställande politikerna får vad man beställt, och, om inte, vilka åtgärder man avser vidta mot den för verksamheten ansvariga styrelsen. Jag vill också veta vilka politiska åtgärder Akademiska sjukhusets styrelse avser vidta. Om man inte kommer att vidta åtgärder vill jag veta det.
Dags att tillsätta professionella styrelser för Akademiska, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården. Politiken har abdikerat.
Skicka en kommentar