tisdag 30 augusti 2011

Styrningen i landstinget

I går fattade landstingsstyrelsen beslut om ny form för styrning av verksamheterna."Syftet är att skapa en tydligare styrmodell för landstingets verksamhet och att utveckla budgetprocessen så att förvaltningarna får bättre förutsättningar att planera sin verksamhet."

Så länge man håller fast vid att det är förvaltningar, som har ansvar för verksamheterna får vi inte en bättre styrning. Det är ju nämnderna och styrelserna, som ska ges bättre förutsättningar att planera verksamheten. Vi har nio landstingsråd och alla talar om att det är tjänstemän som ska styra. Ta omedelbart bort åtta av de nio.

Skicka en kommentar