tisdag 21 februari 2012

Ändra partiernas nomineringsprocesser

På vilka grunder ska politiker rekryteras? Hur går det till när partierna utser personer till politiska uppdrag? Ska kunskap vara avgörande? Är läkare bättre lämpade som landstingspolitiker än personer utan särskilda kunskaper i medicin?
Det är inte möjligt eller åtminstone inte klokt att ge entydiga svar  på frågorna. Vad som är tydligt är att det finns brister i processerna. 
Om man är engagerad i ett område och drivs av en idé strävar man efter att öka sina kunskaper. I den här meningen menar jag ligger grunden för nominering. Jag har liten förståelse för processer, som leds av ett par personer, vilka har som mål att tillgodose ett intresse av att för någon skapa ett ekonomiskt tillskott genom arvode. Ska man, till exempel, utse en person till uppdrag i en naturvårdsnämnd byter man inte ut en person, som visat både kunskap och innehav av politisk kompass mot en som har som merit att vilja ha fler uppdrag. Eller nominera utifrån att en person, trots ingen erfarenhet av aktuellt område, är ung och inte innehar något uppdrag. 
Jag tror att den låga kvaliteten, som många uppfattar, hos politiker är en följd av stora brister i det som ska föreställa demokratisk nomineringsprocess. En del beslut fattas av en enda person utan ifrågasättande. 
Jag tror att en väg för att nå högre kvalitet bland politiker är att involvera även andra än medlemmarna i partierna i nomineringsprocessen. Visst, det är inte lätt att finna hur det ska gå till, men varför inte involvera andra ideella organisationer.

Skicka en kommentar