onsdag 8 februari 2012

Feltänkt igen


"En överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala uppmanar sina kolleger att vägra att besvara en enkät som skickats ut på uppdrag av den borgerliga landstingsledningen.


Jag förstår läkarens reaktion. Det är inte en fråga, som ska behandlas på det här sättet. Dessutom ger den det bestämda intrycket av att det primära är att få verksamheter utlagda på externa utförare. Och var finns styrelsen för Akademiska sjukhuset i sammanhanget? Det är tydligen den beställande styrelsen HSS, som styr frågan. Men den ska ju ha med endast Produktionsstyrelsen att göra och inte gå in i en verksamhet, som den inte är ansvarig för. Det är illa ställt med kunskapen om politisk styrning. Tio landstingsråd. Ta bort nio
Skicka en kommentar