fredag 2 mars 2012

Vad gör FN för att hjälpa människor i Syrien

Hur använder man fredsforskningens rön i konflikthantering?
I Syrien pågår övergrepp mot befolkningen. Lidandet bland människorna är enormt. Mänskliga rättigheter existerar inte.
Sittandes långt ifrån med brister i information och även kunskaper om förhållandena reagerar jag över, bland annat, brist på agerande från Förenta Nationernas sida. Varför används inte fredsforskarna för att finna lösningar? Att våld inte är en framgångsrik väg för att lösa konflikter på har vi otaliga bevis för.
Skicka en kommentar