fredag 31 augusti 2012

Har konflikt om miljökonsekvenserna uppstått?

VD.n för Fullerö Park slutar. Han har suttit på posten i ett år. Den är inte längre den utmaning den var för ett år sedan. Kan det vara så att VD:n upptäckt problemen med den kollision med målen för klimatarbetet i kommunen, som projektet innebär? Att koldioxidutsläppen ökar har ju konstaterats. Är fler externetableringar önskvärda och kan göras lönsamma? Knappast, men den frågan är ingen politisk fråga. Klimat och trafiksäkerhet är däremot, i högsta grad, politiska frågor. Kan det vara så att oenighet uppstått kring miljöfrågorna? Kan det vara så att VD:n uttryckt farhågor för svåra konsekvenser för den centrala handeln? Nu tar ordföranden i styrelsen för Fullerö Park över VD - skapet. Marknaden måste få bestämma på egen hand.
Skicka en kommentar