måndag 27 augusti 2012

Varför misslyckas informationen om sophanteringen?

Jag sitter och funderar över hur man informerar effektivt. Det som, i första hand ger upphov till funderingar är informationen om hur vi ska hantera våra sopor i mitt bostadsområde. Vi har en sophusförening. Under flera års tid har information spritts regelbundet. Vi har ännu så länge endast två fraktioner i sophuset. Då och då läggs tomflaskor in och komposterbart och flaskor kan hittas i den brännbara fraktionen. Varför lyckas vi inte få ut rätt information? Och varför lyckas man i Västerås och Eskilstuna? Någon, som kan detta med information kan väl tipsa
Skicka en kommentar