onsdag 29 augusti 2012

Politiskt arbete är ofta oarvoderat

Visst görs stora insatser i politiken, ofta utan ersättning alls. Jovisst partierna är ideella organisationer. Dock leder partiengagemang till uppdrag i landsting, i kommun och på nationell nivå. I mitt parti finns en belöning för stora insatser, i form av, Karl Staafplaketten. Den utdelas i tre olika valörer, beroende på insatsen. När jag tänker på att man själv ägnat under många år nästan all sin fritid åt partiet känner jag beundran inför de som gjort så mycket att man föräras plaketten. Om man har gjort både politisk värnplikt och en lång politisk resa kan det se ut så här. Hur ser det inte då ut för plakettmottagarna. Ordförande i patientnämnden vid landstinget i Uppsala län, ett år och fortf. Ledamot Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom, fyra år och fortf. Ledamot i landstingsfullmäktige i Uppsala län, fem år och fortf. Vice ordf. i regionala utskottet, två år Ersättare i landstingsstyrelsen, fyra år Ersättare i styrelsen för Upplandstiftelsen, fem år och fortf. Vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott, fem år och fortf. Ledamot i Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige, fem år och fortf. Ledamot av Sveriges Riksdag, fyra och ett halvt år Ersättare i Riksdagens socialutskott, ett halvt år Ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, fyra år Ledamot i statlig utredning om flexibla mekanismer inom Miljöpolitiken, tre år Ledamot i den statliga miljömålskommitten, två år Ledamot i statlig äldreberedning, Senior 2005, tre år Ledamot i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, tre år Ledamot i Uppsala kommuns pensionärsråd, fyra år Ersättare i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, fyra år Ledamot i Uppsala Tourism AB, tre år Ersättare i Mälardalsrådets styrelse, tre år Ledamot Arbetsförmedlingsnämnden, tre år Ersättare i Stiftelsen f. samverkan universitet – näringsliv - samhälle, STUNS, tre år Ledamot i Länsstyrelsens styrelse, sex år Ledamot i referensgrupp till socialminister B. Westerberg, tre år Kommunalråd i Uppsala kommun, nio år Ledamot i Uppsala kommuns kommunstyrelse, nio år Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, nio år 1:e vice ordf. i kommunstyrelsen, tre år Ledamot i kommunstyrelsens finansutskott, fyra år Ledamot i Uppsala kommuns Förvaltnings AB, fyra år Ledamot i utskott för vård och omsorg, tre år Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott, två år Ledamot i Uppsala Stadshus AB, tre år Ombud Kommunförbundets länsavdelnings länsmöten, tre år Suppleant i Länsstyrelsens styrelse, tre år Vice ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år Suppleant i Uppsala kommuns valberedning, fyra år Ledamot i kommunfullmäktige, tolv år Ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år Ersättare i Uppsala kommunfullmäktiges valberedning, fyra år Suppleant i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år Suppleant i styrelsen för Viks folkhögskola, ett år Suppleant i Uppsala kommuns naturvårdsråd, två år Ledamot i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år Suppleant i taxeringsnämnd, tre år Suppleant i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år Suppleant i Uppsala kommuns besvärsnämnd, tre år Suppleant i Bostadsförmedlingsnämnden, tre år Andra uppdrag Ledamot i styrelsen för Stadshypotek AB Uppsala, tre år Föreningsuppdrag Ledamot i styrelsen för Peace Quest International, fyra år Ordf. i styrelsen för SNF:s uppsalaavdelning, ett år Ordf. i styrelsen för Folkpartiets länsförbund Uppsala län, tre år Ledamot i styrelsen för Folkpartiets länsförbund, sju år Ordf. i Folkpartiets kommunförening Uppsala, sju år Ledamot i styrelsen för Folkpartiets kommunförening, tretton år Ordf. i styrelsen för bostadsrättsförening, ett år Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, två år Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening, två år Ordf. i Folkpartiets Uppsalaavdelning, ett år Ordf. i Folkpartiets stadsdelsförening i Gottsunda/Valsätra, tre år Valledare för Folkpartiet, ett år Ledamot i Uppsala Ungdomsråd, tre år Ordf. och ledamot i styrelsen för Folkpartiets ungdoms- förbund Uppsala, fem år Klubbledare i JUF/4H, tre år
Skicka en kommentar