tisdag 4 september 2012

Krav på invandrare förbättrar opinionssiffrorna.

"Folkpartiet gör det igen", skriver Upsala Nya Tidning i dag. Partiet vill bättra på sina opinionssiffror. Man vet att det finns en ganska stor grupp, som tilltalas av krav på invandrarna. I sak tycker jag det är viktigt att det som sägs verkligen sägs. Men om man ska se budskapet från i går som populism borde väl finnas andra områden; åtminstone någon gång. Men vill man ha omedelbar effekt i siffrorna är frågor, som sammanhänger med invandring och integration, troligen mest effektiva. Varför inte försöka med natur- och miljöfrågor? Varför inte ta upp ordet solidaritet nu när alla andra partier strukit ordet i sina ordlistor. Jag var med under en tid då partiledaren förde fram invandrar- och integrationsfrågorna för att han trodde på vad han sa. Han paketerade inte budskapet populistiskt och han fick ta emot kritik för sina ståndpunkter. Vad säger denne socialliberal om dagens politik?

"För oklart vilken gång i ordningen". Man skulle i media kunna göra en insats för människor med annan språkbakgrund än svenska genom att vinnlägga sig om att ha ett bra språk. "Oklart för vilken gång i ordningen", borde det väl stå i ledaren. "....ett krav riktad mot en viss grupp.", Att det inte borde stå riktad utan riktat borde ledarskribenten veta.  
Skicka en kommentar