tisdag 4 september 2012

Upplandsstiftelsen måste göras känd

Träffade för en stund sedan åter en person representerande Upplandsstiftelsen, denna gång dess styrelse, som sa att man saknar mig i styrelsen. Visst känns det bra att höra så´nt. Nåja förändringar måste ske då och då. Beklagligt är dock att elakhet fick en enskild politiker att handla egenmäktigt. Svagt, så svagt den sortens handlande borde få återverkningar i nomineringarna nästa år.
Upplandsstiftelsen är mycket värdefull, kanske i första hand, för naturvårdsarbetet.  Stiftelsen ägs gemensamt av landstinget och länets kommuner.  Dessa har, utöver stiftelsens styrelse, ett ansvar för att göra verksamheten känd. Man har ännu inte lyckats. Det är bedrövligt att stiftelsens medlemma, kommuner och landsting, inte talar om naturvårdsarbetet mer än man gör.  
Skicka en kommentar