torsdag 15 november 2012

Moderaterna oroar

Vilket ansvar tar ett parti, som vill forma sin politik utifrån opinionsundersökningar. Moderaterna i Uppsala ska ta hjälp av sådana för att forma politiken inför nästa val. Man anser att opinionsundersökning är ett sätt att lyssna på väljarna. Tyvärr är detta ett ytterligare tecken på avideologiseringen av politiken. Det här är inte bara ett fel i synen på ett partis roll, utan det är dubbelfel.Det första felet är att koll av opinionsläget är inte samma som att lyssna på människor. Det andra är att man inte tar sin opinionsbildande uppgift på allvar. Politiska partier ska bilda opinion för de idéer partierna står för och utöver det lyssna på människor för att forma sin politik. Lyssna är emellertid inte samma som att pejla opinionen. Nyheten om Moderaterna i Uppsala är allvarlig. Risker finns för att andra partier influeras och tar ytterligare steg mot att bli endast valorganisationer.
Skicka en kommentar