måndag 12 november 2012

Lyssna mer på oss medborgare om sjukvården

För en medborgare, som följer politiken på avstånd kan det lätt bli att man slår in öppna dörrar när man tycker till. Men jag brukar ta risken. I landstingspolitiken tycker jag mig se nödvändiga åtgärder till gagn för patienterna. Sålunda har jag aldrig förstått att man ägnar sig åt ett omfattande programarbete, vars slutsatser inte används. Nu ser det ut som om man tonat ner programarbetet. Primärvården har utvecklats på ett positivt sätt, men mer kan göras. Hit höt att husläkaren ännu inte fått ett helhetsansvar för patienten. Jaq vet inte hur många gånger jag pratade om dessa frågor i landstingsfullmäktige, men många var det. Annat jag tjatat om, men inte hade särskilt stora framgångar med: Öppna kvalitetsredovisningar är ännu inte en realitet. Inför incitamentet behålla del av överskott för, till exempel, utbildning Förbättra informationen till länsmedborgarna om vart man har att vända sig, beroende på var man bor. Utarbeta former för att ta tillvara patienternas kompetens som en resurs i vården Utvidga avtal med alternativa behandlingsformer Effektivisera den politiska styrningen och därigenom förbättra demokratin. Påbörja Ifrågasättande av de politiska organ som inte är lagreglerade
Skicka en kommentar