måndag 12 november 2012

Grön skatteväxling

Vart tog frågan om grön skatteväxling vägen? Med verklig grön skatteväxling menar vi höjd skatt på miljöstörande verksamheter, bränslen, drivmedel och andra produkter medan löner sänks med motsvarande belopp. Hårdare beskattning av miljöskadliga bränslen och drivmedel, liksom av kemiska bekämpningsmedel krävs nu. Biodrivmedel måste gynnas i skattehänseende. Ingenting görs för att minska transporter med lastbil och växlingen mellan miljöskatter och löneskatter är alltför liten.
Skicka en kommentar