torsdag 24 januari 2013

Ett annat hot mot EU

I går skrev jag om det hot mot EU, som bristen på demokrati och insyn utgör. Vi väljer ledamöter till Europaparlamentet och väljer kandidater vi inte har en möjlighet att lära känna. Och här upphör det demokratiska inflytandet. Till detta kommer att möjligheterna till insyn är nästan obefintliga. Dessa förhållanden utgör hot mot unionen.
Ett annat hot är okunskap. Jag lyssnar gärna på Ring P1. Här framkommer samma sorts synpunkter, som dom jag möter i kontakter öga mot öga. Vi betalar mer än vi får tillbaka, alltså ska vi inte vara med. Man ägnar sig åt fel frågor är ett annat argument.
Nu måste våra EU-parlamentariker ägna de tre till fyra dagar i veckan man inte befinner sig i Bryssel eller Strasbourg åt att möta människor och föra dialogen om hur vi främjar och säkrar freden i Europa och hur vi kommer till rätta med de ökande miljöproblemen.

Skicka en kommentar