onsdag 23 januari 2013

Insändarskribenten är inte en miljöivrare

En tidnings insändarsida fyller en viktig funktion. Vem som helst får här uttrycka sina tankar och dessa behöver inte vara språkligt perfekta. Sådana krav kan och ska däremot ställas på artiklar på annan plats i tidningen. Huruvida sådana krav ställs och är tillräckligt hårda är upp till läsaren att bedöma.
I dagens Upsala Nya Tidning läser jag en insändare om Ärna flygfält. Den är riktigt dålig och då avser jag inte språkligt utan innehållsmässigt.
Skribenten gör en jämförelse mellan planerat bostadsbyggande i Seminarieparken och planerat civilflyg på Ärna. Visserligen två miljöfrågor men med helt olika frågeställningar.
Skribenten avslöjar sig genom att tala om miljöivrarna och ställer sig utanför den kretsen. Han är alltså inte en, vad han kallar, miljöivrare. Inte konstigt kanske att han inte bryr sig om miljökonsekvenserna av en ny flygplats nära Uppsala centrum.
Insändaren är ett svar på tidigare insändare av tre socialdemokrater. Den replik, som torde komma, blir nog inte svår att formulera
Skicka en kommentar