onsdag 23 januari 2013

EU största hotet mot EU

I England har frågan om EU - medlemskapet åter blivit en stor debattfråga. Eventuellt kommer en folkomröstning att anordnas om ett par tre år. Vad som i händelse av brittiskt utträde ur EU skulle bli följderna för unionen vet ju ingen, men att det vore negativt torde väl stå klart.
Största hotet mot EU är EU själv. Europa och världen tjänar på att EU finns. Men man måste se upp. Politiker måste bli mer lyhörda beträffande människors upplevelser av unionen. En aspekt rör demokrati och insyn. Det kan inte vara rimligt att, till exempel, uppgifter om parlamentsledamöternas resande inte ska få lämnas ut.
Tilltron till EU måste stärkas, för fredens och miljöns skull

Skicka en kommentar