söndag 6 januari 2013

Hur står det till med kärnkraftsäkerheten

Hur ser kärnsäkerheten i Ryssland, Öst- och Centraleuropa ut i dag? Att den svenska har brister har vi hört.  Bristande säkerhet i kärnkraftverk är ett allvarligt miljöhot mot hela vår kontinent. Inte minst runt Östersjön finns fortfarande ett antal kärnkraftverk med gammal teknik. Ett mål måste vara att främja energihushållning och effektivare energidistribution så att det totala energianvändandet kan hållas tillbaka. Sådan säkerhet främjas av politisk stabilitet, rättssäkerhet, öppen opinionsbildning och ekonomisk utveckling i de regioner där verken finns. Det är bara genom ett mer integrerat samarbete vi på bästa sätt kan lösa de stora gemensamma miljöproblemen. Jag vill , ja jag kräver, att EU - parlamentarikerna ägnar sig mer åt dessa frågor. Jag vill ha redovisning av hur det ser ut i dag.

Skicka en kommentar