fredag 25 januari 2013

Inte fler lagar utan bättre sjukvårdspolitiker

Det finns tydliga tecken på att när politiker inte klarar sin uppgift att styra politiskt ropar man efter lagstiftning.
I dag skriver två socialdemokrater, bland annat, att granskning och uppföljning är bland de viktigaste verktygen för att få en bra sjukvård. Jag kan bara instämma. Men det saknas en bra uppföljning, beroende på, bland annat, att avtal är för otydligt skrivna, att man inte ser uppföljning som en huvudsaklig politisk uppgift och att man inte använder uppföljningen som underlag för politiska beslut.
Även nationella lagar måste följas upp. Det är inte fler lagar sjukvården, i första hand, behöver, utan politiker, som förstår vad politisk styrning måste bestå av.
Skicka en kommentar