fredag 29 mars 2013

Är kärnkraftsdebatten död?

Hur kan man hålla liv i kärnkraftsdebatten? Höga kostnader, farlig bränslehantering, katastrofrisker, olöst avfallsproblematik och stora framsteg för förnybar energi.
"Med ett överhängande klimathot och ett osäkert politiskt läge - hur ska framtidens energisystem se ut? Så formulerades temat när energibranschen, politiker och industrin möttes i Karlstad den 12 mars. – I dag är det inte så lönsamt med exempelvis sol- och vågkraft, men vi tror att det kommer vara det i morgon. Vi ser en utveckling mot mer småskalig produktion, sa Jens Bjöörn, kommunikationschef på Fortum Generation. Konsulten Nils Andersson tog upp en annan aspekt: – Vi måste sätta ett korrekt pris på koldioxid. I dag är det alldeles för billigt, ett ton kostar väl inte ens en hundring?"
Skicka en kommentar