onsdag 27 mars 2013

Om läkemedel

 • Detta känns viktigt att vidarebefordra.
 • - Nya kreativa samarbeten ska ge fler effektiva läkemedel till lägre kostnad
  - Klinisk forskning nödvändig för morgondagens cancerpatienter
  - Betala för effektiv vård av hög kvalitet och hög patientsäkerhet
  - Alltför många tror inte på att sjukvården uppfyller uppställda mål
  - Blekingemodell pressade ner olämpliga läkemedel till äldre
  - Samverkan för bättre omhändertagande av KOL-patienter
  - Skarpa förslag till politiker – ojämlik hälsa går att minska
 

Nya kreativa samarbeten ska ge fler effektiva läkemedel till lägre kostnad

”Open innovation” är ett sätt att samarbeta i frågor som är viktiga för konkurrerande företag så att fler kan dela på kostnader. Open Innovation bygger på affärsmässighet och ska inte blandas ihop med filantropi.
 

Klinisk forskning nödvändig för morgondagens cancerpatienter

I sin årliga Cancerrapport vill Cancerfonden öka uppmärksamheten på klinisk forskning som en nödvändighet för att morgondagens patienter ska få en bättre vård än dagens patienter.
 

Betala för effektiv vård av hög kvalitet och hög patientsäkerhet

Amerikanske professorn Elliott Fisher föreslår att ersättningar för vård tydligt kopplas till kvalitetsmått och att de totala kostnaderna därigenom minskar. Särskilt minskar kostnaderna för de mest sjuka patientgrupperna med en sådan modell.
 

Blekingemodell pressade ner olämpliga läkemedel till äldre

Landstinget Blekinge är ett av de två landsting i landet som varit mest framgångsrika med läkemedelsgenomgångar för vårdtagare på kommunernas äldreboenden. Antalet olämpliga läkemedel till äldre har minskat med 10 procent.
 

Samverkan för bättre omhändertagande av KOL-patienter

– Vi har erfarenhet av tidigare samarbeten och ett gott förtroende för dessa företag. Det finns en god förståelse och respekt vad gäller uppdraget och våra olika roller, säger Ann Ekberg-Jansson, FoU-chef på Angereds Närsjukhus.
 

Skarpa förslag till politiker – ojämlik hälsa går att minska

– Det har funnits och finns ett starkt engagemang och det är väldigt roligt. Enigheten bakom de 24 mål och 72 åtgärdsförslag som presenteras i rapporten är stor. Nu är det upp till politikerna att omsätta förslagen till praktiskt handling, säger Sven-Olof Isacsson.
  
 
 

Skicka en kommentar