onsdag 27 mars 2013

En positiv händelse

Forum Livskunskap är en ideell förening för personer som privat eller som representant för en verksamhet vill utveckla idén om vad Livskunskap kan vara och hur det kan förmedlas, i skolan och utanför.
Beskrivning
Initiativet till Forum Livskunskap har tagits av Valentin Sevéus, författare till boken "Livskunskap på schemat" och, tillsammans med Yvonne Terjestam, redaktör för antologin "Livskunskap i skolan". I samband med utgivningen av den senare på Alla Hjärtans Dag 2012 träffades flera av antologins författare och ett antal ytterligare personer - inalles ca 40 - till en eftermiddag om livskunskap. Det g...emensamma tankeutbytet fortsatte sedan under 4 "dialogdagar" i Stockholms skärgård i maj. På Alla Hjärtans Dag 2013 samlades man igen till en eftermiddag under temat Livskunskap för livskvalitet, där bland annat en ny antologi "Livskunskap för livskvalitet" presenteras.

Forum Livskunskap blir ideell förening

Den 19 mars 2013 bildade gruppen den ideella föreningen Forum Livskunskap. Stadgar och protokollet från det konstituerande mötet kan läsas här:
https://www.dropbox.com/sh/3xclvxrlc6b4e2r/MWrRwFnFLl

Medlemskap

För föreningens första år beslöt det konstituerande mötet att medlemskap ska vara kostnadsfritt. Registrera ditt medlemskap här:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHR3d05KT0lsSmEwdENrTUs0bmlERkE6MA

Vilka vänder sig Forum Livskunskap till?

I föreningen hälsas alla med intresse för en vid definition av livskunskap välkomna. I föreningen idag finns lärare, ungdomar, forskare, läkare, organisationsverksamma, entreprenörer och många andra i samma eller andra gebit representerade.

Om böckerna

"Livskunskap på schemat" återger främst den rikspolitiska process som finns kring frågan om Livskunskap som skolämne, medan "Livskunskap i skolan" är en antologi där drygt 30 röster från skolvärlden ger sin syn.
I senaste antologin Livskunskap för livskvalitet är bredden än större med bland annat röster från föreningsliv och näringsliv.
Alla tre böckerna kan beställas på booksondemand.e-butik.se/search/show/?s=seveus
Visa mer
Skicka en kommentar